Mhe. Kibiki M Kibiki
Mwenyekiti

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Mji Babati aliyechaguliwa na Baraza la Madiwani mwaka 2015-2020